Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Marit Lissdaniels

Revaq-pris för rening av lakvatten

VA-aktuellt

Kretslopp och vatten, Gryaab och Renova tilldelas det nya Revaq-priset. Detta för rening av lakvattnet från två deponier. Priset delas ut av Svenskt Vatten.

– Det är roligt att vårt arbete med att rena lakvattnet uppmärksammas. Med vår reningsanläggning på Brudaremossen bidrar vi till att Ryaverkets avloppsslam kan bli så rent att det kan återföras till jordbruksmark. Fosforn som finns i avloppsslammet är en ändlig resurs, och viktig att ta vara på, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid