Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Reningsverksbygge igång i Klintehamn

VA-aktuellt

Nu startar snart upprustningen av Klintehamns reningsverk, tre mil söder om Visby på Gotland. Byggstarten sker våren 2017, verket ska stå klart hösten 2018.

Klintehamns reningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Klintehamns tätort och ytterområden. Området har många turister, från Klintehamn går bland annat turistfärjan till omtyckta Stora och Lilla Karlsö, verket är dimensionerat för 12 000 pe.

Verket får nu bland annat ny rensutrustning, ny externslammottagning och MBBR-process. Verket har fått strängare utsläppskrav och behöver bland annat process för kvävereduktion.

Maskininstallationerna utförs av Malmberg och Sweco är projektörer. Region Gotlands budget för projektet är 66 miljoner kronor. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid