Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Reningsverksbeslut på återremiss

VA-aktuellt

I Norrtälje fortsätter debatten om nytt reningsverk. Kommunfullmäktige gick på måndagen emot kommunstyrelsens förslag om utbyggnad för 500 miljoner kronor, och fick igenom en återremiss.

Moderaterna (M) och Liberalerna (L) i Norrtäljes kommunfullmäktige fick med stöd av Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Roslagens Oberoende parti, igenom en återremiss av utredningen för ett nytt reningsverk, på måndagens kommunfullmäktigemöte.

Befolkningsökningen i Norrtälje gör att det centrala reningsverket Lindholmen beräknas vara överbelastat inom några år. VA-avdelningen fick i våras uppdraget att inleda en förstudie för om- och tillbyggnad som presenterades i januari. Kommunsstyrelsen godkände då en investering på cirka en halv miljard kronor i Lindholmens reningsverk. Den 4 april lades förslaget fram för kommunfullmäktige.

M och L vill istället bygga ett helt nytt reningsverk i Kapellskär. Det har tidigare beräknats till en investering på en hel miljard. Även det nuvarande reningsverket för Kapellskär är hårt slitet och i höstas tvingades kommunen besluta om en akut uppgradering av det verket. Detta för att en planerad utbyggnad blivit försenad i över tre år av ideliga överklaganden i tillståndsprocessen. Den ombyggnaden är i sig budgeterad till över 100 miljoner kronor.

M och L menar också att placeringen av ett nytt reningsverk i Kapellskär skulle ge miljöfördelar för recipienten och även stora exploateringsmöjligheter för kommunen. På minussidan finns de långa planprocesserna för den lösningen.

Norrtälje styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, som nu får ta ett omtag i frågan, efter en votering i frågan resulterat i att majoritetens förslag inte fick två tredjedelars majoritet. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation


Ur senaste Cirkulation:

Rekordhöga blyhalter i brunnsvatten

Tunneln gör kloak till oas

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid