Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Reningsverksbeslut ogillas av förvaltningsdomstolen

VA-aktuellt

Besluten kring den pågående reningsverksutbyggnaden i Vadstena är inte tagna på rätt sätt. Förvaltningsrätten upphäver nu den kommunala vatten- och avfallsnämndens investeringsbeslut på 64,4 miljoner kronor. Exakt vad det får för konsekvenser är inte klart.

I januari 2017 tog Motala/Vadstenas gemensamma vatten- och avfallsnämnd ett beslut om att investera 64,4 miljoner kronor i kväverening vid Vadstena reningsverk. Bygget är i full gång och ska vara klart i oktober 2018. Tre ledamöter i oppositionen överklagade dock beslutet med motiveringen att: “En så här stor och långsiktig investering borde inte få genomföras utan att kommunfullmäktige i Vadstena har fattat beslut om den”

Investeringen är uppdelad i två delar. 56 miljoner kronor utgör ett riktpris för att klara nya utsläppskrav och 8,4 miljoner kronor för ackumulerat underhåll.

Förvaltningsrätten i Linköping ger de överklagande rätt och konstaterar att investeringen är så pass stor och långsiktig, att den enligt kommunallagen ska beslutas av kommunfullmäktige i Vadstena.

I domslutet skriver förvaltningsrätten:

Investeringen får anses vara mycket stor i förhållande till Vadstena kommuns storlek och kommer att medföra en höjning av Va-taxan. Förvaltningsrätten finner vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit av utredningen i målet att det överklagade beslutet avser ett ärende av principiell beskaffenhet och större vikt för Vadstena kommun…”

Arvid Sjögedahl (S), ordförande för vatten- och avfallsnämnden säger i en kommentar till Östgöta-Correspondenten:

– Jag vet inte vad som händer nu. Våra jurister får titta på det här. Beslutet är lite överraskande, under överklagandetiden har ju bygget ändå fått pågå. För Vadstenabornas miljö är det viktigt att det nu också får fullföljas. Reningsverket lever på ett uppskov, till oktober nästa år måste kvävereningen bli bättre. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid