Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Reningsverket i Klintehamn byggs om för 60 miljoner

VA-aktuellt

Reningsverket i Klintehamn, Gotland, byggs om. Budgeten är satt till 60 miljoner kronor. Det medför bland annat att flera mindre reningsverk kan läggas ned.

Den omtvistade utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn, Gotland, kan snart starta. Region Gotland räknar med att det ombyggda verket ska vara klart 2018.

Avlopp från Sudret, Burgsvik och Kvarnåkershamn ska ledas till det nya reningsverket i Klintehamn där bland annat kväverening kommer att införas. I dagsläget är kapaciteten på reningsverken i regionen en hämsko för nyexploatering.

Utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn har varit på gång under flera år men beslut har överklagats och processen har försenats. Nu har Region Gotland fått nya utsläppskrav på dagens reningsverk och avsatt 60 miljoner kronor för ombyggnationen. Enligt helagotland.se är Region Gotland redo att sätta igång bygget i maj i år, förutsatt att bygglovet för förändringarna beviljas. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid