Annons Kamstrup 2024

FOTO: Mats Grahn

Reningsverk påverkar blåmusslan

VA-aktuellt

Det finns genetiska skillnader mellan blåmusslor som lever nära reningsverk och musslor på andra platser. Reningsverk skapar ett naturligt urval hos blåmusslan vilket ger ett genetiskt fotavtryck hos musslor som lever i närheten. Även miljön i stora hamnar påverkar blåmusslan negativt.

Blåmusslan är en bra så kallad bioindikator art. Då den filtrerar vattnet när den äter så ackumulerar den samtidigt även de eventuella gifter som finns i vattnet. Eftersom musslan är fastsittande så kommer den på så sätt att avspegla den lokala miljön. I en ny studie har Josefine Larsson, doktorand i miljövetenskap vid Södertörns högskola, studerat blåmusslor utanför fyra olika hamnar och reningsverk i Östersjön. En av slutsatserna är att ämnen i det renade avloppsvattnet påverkar funktioner i musslorna.

Studen visar genetiska skillnader mellan musslor som lever utanför reningsverk jämfört med musslor som lever på referensplatser. Musslor som lever i hamnar hade mer skador i sin lever jämfört med musslor från referensplatser, dock kunde inga direkta genetiska skillnader påvisas.

– Blåmusslan är en väldigt tålig och anpassningsbar art och studien visar att arten som sådan mår bra, det finns många blåmusslor och de anpassar sig väl efter sina levnadsförhållanden. Blåmusslorna utanför reningsverken växer sig stora och feta på grund av den näring som kommer ut i vattnet från reningsverken och eventuellt för att de är genetiskt anpassade. Däremot skulle detta selektionstryck kunna skapa problem hos andra mer känsliga arter, säger Josefine Larsson i ett pressmeddelande.

– Denna studie visar att avloppsreningsverk påverkar musslorna genetiskt på ett sätt som vi kanske inte visste tidigare. I vår studie fann vi att musslor som lever utanför reningsverk har gener som ser ut på ett speciellt sätt medan musslor på referensplatser har mer variation i dessa gener. Dessa gener är viktiga för skalbildning, immunförsvaret samt hormonella störningar. Vilket tyder på att avloppsvatten innehåller ämnen som påverkar dessa funktioner säger Josefine Larsson.

Josefine Larsson disputerar med avhandling “Genetic aspects of environmental disturbances in marine ecosystems: Studies of the blue mussel in Baltic Sea region” den 15 december vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid