Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

VA-chef på Gazaremsan. FOTO: Eva Boss

Reningsverk på Gazaremsan med svenskt stöd

VA-aktuellt

Nu ska invånarna i Khan Yonis på den fattiga, isolerade Gazaremsan äntligen slippa problemet med orenat avloppsvatten, bland andra tack vare Sverige som lovat att vara med och betala för ett reningsverk. Fram till nu har avloppsvattnet släppts ut utan någon som helst rening i laguner och kloakbrunnar eller rakt ut i Medelhavet.

– Reningsverket har redan delvis tagits i bruk och tar emot en tredjedel av avloppsvattnet, cirka 36 000 kubikmeter från fyra kommuner med sammanlagt 350 000 invånare, berättar Sadi Ali, som är ansvarig för bygget, för Cirkulation.

– Sverige är den största donatorn sedan 1999 och betalar inte bara för byggandet utan har även låtit göra studier av vad det innebär för miljön. Sverige stöder alltid Palestina, tillägger han.

Projektet genomförs i världsbankens regi och presenterades i mars. Ett reningsverk i staden Gaza är redan i bruk. Men 90 000 kubikmeter är bara delvis renat och går direkt ut i Medelhavet.

Enligt planerna ska reningsverket vara i bruk i början av sommaren.

– Men jag tror inte att det blir före juni eller juli, säger Sadi Ali.

Uppdraget att ansvara för reningsverket gavs den 1 mars i år som ett världsbanksprojekt, The North Gaza Emergency Sewage Treatment. Det skedde sedan entreprenören hade avslutat arbetet och testat utrustningen som installerats.

På begäran av  den palestinska myndigheten som äger reningsverket kommer Världsbanken att utöka sitt stöd under uppdragstiden tills reningsverket är i full gång i slutet av juni i år.

För gazaborna har bristen på reningsverk varit nämast katastrofal. Flera incidenter har inträffat. Den värsta skedde i mars 2007 när Beit Lahias avloppsdammar svämmade över i rvattnet rann in i byn Um Al Nasser. Fem människor dog, Ett oräkneligt antal skadades och cirka 2 000 människor måste lämna sina hem.

Samtidigt har  den dåliga reningen inneburit att grundvattnet förorenats till stor risk för invånarna.

Byggandet av reningsverket har stött på många problem på grund av åratals blockad, restriktioner mot att föra in utrustning samt skador på grund av fientligheter. Men tack vare att de palestinska ledarna inte gav upp och fick stöd av donatorerna kunde arbetet fortsätta.

Ett annat problem har varit bristen på elektricitet. Men nu har den palestinska myndigheten och Israel åtminstone tillfälligt kommit överens om en elkraftslösning. Israel har också gått med på  att en elledning ska byggas . Men planen måste fortfarande genomföras.

Men det ligger även i Israels intresse att avloppsvattnet renas eftersom dess stränder också drabbas av föroreningarna.

Men Monther Shoblak, som är ansvarig för VA-frågor på Gazaremsan säger att det är för tidigt att säga vilken påverkan reningsverket får för miljön.

– Det får vi se när det är i bruk, säger han. /Eva Boss, Cirkulation/Cypern

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid