Annons Kamstrup 2024

ILL: Kalmar Vatten

Reningsverk i Kalmar för 1,7 miljarder

VA-aktuellt

Kommunfullmäktige i Kalmar har godkänt investeringen i nytt centralt reningsverk. Investeringen beräknas till cirka 1,7 miljarder kronor.

UPPDATERAD 220607 Kl 11:06
Nu är det formellt klart för nya Kalmarsundsverket. Målet enligt beslutsunderlaget är ett ”modernt kretsloppsverk med hög driftsäkerhet och flexibilitet för framtidens behov. Med ny teknik kommer utsläppen av kväve och fosfor att minska med minst 35 % jämfört med nuvarande nivåer i
miljötillståndet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid