Annons Kamstrup 2024

Rening av förorenad luft i ett biologiskt reningssteg

Internationell VA-utveckling 3/24

I ett av Berlins stora avloppsreningsverk (Schönerlinde) har Berliner Wasserbetriebe undersökt om extremt förorenad luft med svavelväte från sandfången kan renas genom inblåsning till oxiska zoner i biosteget (aktivt slam). Det visade sig att svavelvätet försvann helt om normala luftflöden användes för biostegets membranluftare. Det bildas dock ett mycket korrosivt kondensvatten i luftledningarna.

Text/Hans Holmström

I ett av Berlins avloppsreningsverk, Schönerlinde (anslutning ca 1 000 000 pe, vattenflöde ca 105 000 m3/d) har kraftigt förorenad luft använts som syrekälla i det biologiska reningssteget med aktivt slam. Avsikten var att undersöka möjligheten att ersätta befintlig luftrening (kemisk tvätt med efterföljande biofilter). Med periodvis extremt höga svavelvätehalter i luften blir kemikalieförbrukningen hög i gastvättarna och härav också driftkostnaden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid