Annons Kamstrup 2024

Ill: Pixhill.com

Renat dagvatten i vattenkiosk

VA-aktuellt

En ny vattenkiosk i Växjö kommun ska återanvända renat dagvatten för att minska förbrukningen av dricksvatten. Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen om bidrag till projektet.

Flera tusen kubikmeter dricksvatten per år ska kunna sparas och istället ersättas med renat dagvatten i samband med att projektet genomförs. Om projektet faller väl ut finns det möjlighet att upprätta fler vattenkiosker för renat dagvatten och även för renat spillvatten, för att spara ytterligare dricksvatten, är förhoppningen från de ansvariga.
– Att på det här sättet återanvända dagvatten bidrar till att minska förbrukningen av vårt viktiga dricksvatten. Att använda rätt vatten till rätt ändamål, är en del i att hushålla med vatten, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.
Dagvattnet ska med viss rening användas till bland annat gatusopning och bevattning av vissa grönytor och fotbollsplaner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid