Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ann Elfström Broo

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Cirkulation 6/16

Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta istället återanvändas, vilket kan innebära såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

Text/Ann Elfström Broo/Miljökemigruppen

I artikeln redovisas resultat från försök med återvinning av aluminium från vattenverksslam som sedan utnyttjas vid rening av industriavloppsvatten. Vidare undersöks möjligheterna att utnyttja återanvänd flockningskemikalie som adsorbent för fosfat.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid