Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: SGU

Rekordlåga nivåer i små grundvattenmagasin

VA-aktuellt

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Situationen ser bättre ut för de stora magasinen.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna oförändrade sedan slutet av oktober eller svagt sjunkande, i stora delar av landet. Höstregnet som normalt fyller på de små magasinen har i stort sett uteblivit i östra Svealand och nordöstra Götaland. Nivåerna har däremot stigit i västra Götaland och mellersta Norrland.

– Vi har noterat, på ett antal platser, rekordlåga nivåer för november månad. Framförallt de som har egna grävda brunnar riskerar sinande brunnar. I kustnära områden finns det risk för att bergborrade brunnar får saltvattenpåverkan, kommenterar Bo Thunholm, SGU.

I östra Götaland, i Svealand och i sydöstra Norrland är nivåerna långt under de normala för årstiden. Nivåerna är nära de normala för årstiden i västra delarna av Västra Götalands län, i centrala delarna av mellersta Norrland, längs fjällkedjan och delar av Norrbotten.

För de stora magasinen som är viktig för den kommunala vattenförsörjningen så ser bilden annorlunda ut. Nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden, förutom i södra Götaland och i Norrbotten där nivåerna är normala för årstiden men SGU bedömer att läget inte är alarmerande.

– Vi fick en betydande återhämtning under det senaste året och den varma och torra sommaren har inte påverkat de stora magasinen särskilt mycket. Även om det är gult och på sina håll rött så bedömer vi ändå inte att vi har någon extremt besvärande situation för de stora grundvattenmagasinen, säger Bo Thunholm.

Beroende på lokala förhållanden kan ändå den kommunala vattenförsörjningen påverkas. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid