Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Regler för återanvändning av vatten

VA-aktuellt

Inom en snar framtid kommer alla EU-länder att kunna ge möjlighet för vattenbolag att rena och distribuera avloppsvatten till jordbruket. Kommissionen, rådet och parlamentet har enats om vilka regler som ska gälla för en ny förordning om återanvändning av vatten, som Cirkulation skrev om i början av året.

Förordningen tvingar inga länder att återanvända vatten, men alla länder måste sätta upp minimikrav för hur kvaliteten på vattnet ska vara. Bland annat ska olika typer av bakterier kontrolleras, och om grödorna som bevattnas växer ovan jord blir gränserna upp till tio gånger lägre för alla farliga ämnen. Alla ska få tillgång till information via internet om kvaliteten på det återanvända vattnet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid