Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Björn-Owe Björk. FOTO: Region Uppsala

Region Uppsala stämmer Försvaret för PFAS

VA-aktuellt

Nu stämmer även Region Uppsala Försvarsmakten för ökade kostnader i samband med att en vattentäkt förorenats av PFAS. Regionen har ökade kostnader för att trygga vattenförsörjningen till Akademiska sjukhuset.

Hösten 2012 upptäcktes att vattentäkten på Akademiska sjukhuset var förorenad med PFAS. Region Uppsala har sedan dess behövt köpa in vatten från Uppsala Vatten och Avfall AB för att trygga vattenförsörjningen till sjukhuset. Nu stämmer regionen Försvarsmakten på 29,7 miljoner kronor. Redan i juni 2019 sedan stämde Uppsala Vatten Försvarsmakten för den förorening av mark- och grundvatten som de högfluorerade ämnena orsakat.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid