Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Region Skåne kräver 5,1 miljoner för dåligt vatten

VA-aktuellt

Nu kräver Region Skåne ersättning från VA Syd för de kostnader som uppstod under den månadslånga perioden med otjänligt vatten, som drabbade Lund i mars-april 2017. Problemen uppstod på grund av att vetemjöl felaktigt använts vid svetsning av en vattenledning.

Region Skånes fastighetsbolag, Regionsfastigheter Skåne, har räknat fram vad incidenten med bakterier i Lunds ledningsnät medförde för kostnader. Enligt Sydsvenskan har Regionsfastigheter skickat ett ersättningskrav på 5,1 miljoner kronor. Problemen var som mest långvariga i ledningsnätet vid Lunds sjukhusområde.

I september presenterade VA Syd en extern utredning där VA Syd konstaterade att de själva brustit i vattenleveransen. Regionsfastigheter och VA Syd har haft en dialog i frågan.
– Vi gör en bedömning om det är ett korrekt belopp, sedan går vi till beslut. Det är inget annorlunda än de skadekrav som vi har fått från andra. Vi räknar med ett avslut så fort det går, säger Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör på VA Syd, till Sydsvenskan.

VA Syd berättade i september att ersättningsbesluten för de som i juridisk mening är abonnenter, vanligtvis fastighetsägare som får faktura, följer VA Syd lagen om allmänna vattentjänster. För övriga, exempelvis hyresgäster i en flerfamiljsbostad, tillämpas skadeståndslagen.

Bakterieproblemen hade sin grund i ett ledningsarbete utfört under vintern där vetemjöl använts som fuktabsorbent vid svetsningen, metoden har använts i delar av landet men då med potatismjöl som absorbent. Vid arbetet spolades inte mjölet ut ordentligt, istället fastnade det som en klump i röret. Massan togs  bort men partiklar hade fastnat längs med röret under en sträcka på några 100 meter och fortsatte orsaka problem. Stärkelseproduktens partiklar spred sig och fastnade längs med röret vilket orsakade bakterietillväxt.

Det var den 9 mars som provtagning visade på koliforma bakterier i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut direkt och redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA Syd den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet.

Den 24 mars återinfördes kokningsrekommendationen i flera områden. Den 4 april påbörjades en installation för UV-desinfektion av dricksvattnet på sjukhuset, av Region Skåne. Den 10 april kunde kokningsrekommendationen hävas för hela Lund, den 28 april hävde Region Skåne kokningsrekommendationen även för sjukhusområdet.

Kokningsrekommendationen varade i 33 dagar.

VA Syd tog också ett beslut redan i maj som förbjuder organiska material vid arbeten med dricksvattenledningar. (EW)

Läs mer (för abonnenter): VA Syd brast i Lunds vattenleverans

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid