Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Finnson. FOTO: Svenskt Vatten

Regeringsuppdraget för snävt

VA-aktuellt

Regeringen pekar i praktiken ut storskalig förbränning som den enda lösningen av slamfrågan. Ett resursslöseri menar Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten saknar återföringsmål för näringsämnen som fosfor och kväve samt en modern lagstiftning för säkra och hållbara kretslopp där även lokala kretslopp kan fortsätta att fungera, i den slamutredning som regeringen tillsätter (se separat notis).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid