Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Regeringen vill ha effektivare miljötillsyn

VA-aktuellt

Miljötillsynen i Sverige måste förbättras anser regeringen. En särskild utredare ska se över organisiationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet.

Miljötillsynen ska ses över i grunden. Direktivet handlar om att skapa enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid