Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com / Teuvo Salmenjoki

Regeringen utreder vattenförvaltningen

VA-aktuellt

Regeringen vill se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Regeringen vill att översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten.

Den nuvarande organisationen och ansvarsfördelningen av vattenförvaltningen har funnits i drygt ett decennium och tidvis varit ifrågasatt, bland annat på grund av att beslut om åtgärder och finansiering separeras. Regeringen har nu beslutat om en översyn.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen, säger miljöminister Karolina Skog, i ett pressmeddelande.

Karolina Ardesjö Lundén utses till särskild utredare. Hon kommer att utvärdera vattenförvaltningen och vid behov föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. Utredaren ska även utvärdera hur finansiering av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas.

Så sent som 2015 mottog regeringen en fullständig Miljömyndighetsutredning som inletts på initiativ av tidigare miljöminister Lena Ek (C).

Hennes efterträdare Åsa Romson lät utredningen gå på remiss och bad remissinstanserna att särskilt titta på ett förslag om att avskaffa vattenmyndigheterna och vattendelegationerna och att deras uppgifter flyttas över till Havs- och vattenmyndigheten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid