Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Östergötland måste fatta ett nytt beslut om vattenskyddsområde för Stångån, vattentäkt för bland annat Linköping. Detta efter att regeringen upphävt länsstyrelsens tidigare beslut.

Det var i slutet av januari 2017 som Länsstyrelsen Östergötland beslutade om att området kring ytvattentäkten Stångån i Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun skulle bli ett vattenskyddsområde. Detta för att säkra tillgången på vatten av bra kvalitet att göra dricksvatten av.

Beslutet överklagades till regeringen. Överklagan gällde hur tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel regleras och storleken på den primära skyddszonen.

Regeringen beslutade i frågan i mitten av december 2017 och har i sitt beslut angett att tillståndsplikt för spridning av växtskyddsmedel lämpligen regleras i en föreskrift för vattenskyddsområdet. När det gäller den primära skyddszonens storlek ändrar regeringen dock inte Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen hade i sitt tidigare beslut hänvisat direkt till Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Bedömningen var att detta var tillräckligt för att skydda vattentäkten när det gäller växtskyddsmedel. Regeringen vill istället se en egen föreskrift från länsstyrelsen som reglerar tillståndsplikten.

Länsstyrelsen fortsätter nu att handlägga ärendet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid