Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen tydlig med kommunernas vattenansvar

VA-aktuellt

Kommunerna har ansvaret för vattenförsörjningen även i en krissituation, även om staten kan bistå med resurser. Det slog inrikesminister Anders Ygeman fast i en debatt i riksdagen 29 maj.

Riksdagsman Jan R Andersson (M) har i en interpellation ställt frågor till inrikesminister Anders Ygeman (S) om hur regeringen förbereder sig för de låga grundvattennivåerna i landet. Riksdagsmannen hade två frågor till inrikesministern:

  • Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att förstärka möjligheten för MSB att hantera naturolyckor som beror på vattenbrist och torka?
  • Vilka åtgärder är statsrådet beredd att i närtid vidta för att hjälpa de områden som nu i sommar riskerar att drabbas av torka?

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid