Annons Kamstrup 2024

Åsa Romson (MP). Bild: Fredrik Hjerling

Regeringen prövar åtgärdsprogrammet snarast

VA-aktuellt

Regeringen kommer att ta upp frågorna om vattenmyndigheternas åtgärdsförslag snarast möjligt. Det lovade Klimat- och miljöminister Åsa Romson i riksdagen igår.

Igår, torsdag, debatterade riksdagen en interpellation från Kristina Yngwe (C), ställd till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), angående vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i anslutning till vattendirektivet.

Åsa Romson konstaterade att ansvaret ligger hos de fem vattenmyndigheterna men att flera kommuner, en myndighet och vattenmyndigheterna själva begärt överprövning hos regeringen.

– Regeringen ska nu hantera detta prövningsförfarande och jag kan inte föregripa den prövningen, sa Åsa Romson.

Hon konstaterade att regeringen nu har initiativet och att Vattendelegationerna inte kan fatta några beslut utan att först ta del av regeringens beslut. Ministern försäkrade också att alla parter kommer att ges ytterligare möjlighet att utveckla sin talan.

– Det finns ett antal viktiga kärnfrågor i de här avvägningarna som idag hänger i luften men där regeringen måste ta den politiska taktpinnen, sa Kristina Yngwe.

Hon pekade på flera delar av finansieringen och ifrågasatte kostnadseffektiviteten i flera av de föreslagna åtgärderna.

Magnus Oscarsson (KD) tog också upp kostnadsfrågorna för lantbruket och frågan om att en del idag högproduktiv åkermark enligt förslaget ska ställa som till våtmark.

– Det finns en politisk beredning av detta. Det har ibland florerat i debatten att det här är åtgärder som ska beslutas av någon som inte har något som helst politiskt ansvar, sa Åsa Romson.

– Jag förstår att det är en stor oro bland lantbrukare i Sverige, konstaterade Åsa Romson, som menade att det är komplexa frågor och att det kan finnas ännu bättre delförslag än de som ligger just nu.

Åsa Romson garanterade att regeringen kommer att ta upp åtgärdsprogrammen till prövning i tid och att aktörerna ska få utveckla sin talan. Regerings ambition är att återkomma i frågan efter sommaren, så att vattendelegationerna kan fatta sina beslut i höst. (EW)

Se mer:

Se hela debatten via riksdagens hemsida.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid