Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Regeringen missar tidsgräns för åtgärdsprogram

VA-aktuellt

Regeringen förlänger åtgärdsprogrammen för 2009-2015 för de fem vattendistrikten, i de delar som åtgärderna fortfarande är aktuella. Detta tills dess att en ny omprövning sker.

Regeringen hinner inte slutföra prövningen av vattendistriktens åtgärdsprogram i tid (december 2015). Istället fortsätter de gamla programmen att gälla tills det skett en omprövning av förslagen till åtgärdsprogram för 2016-2021, som vattendistrikten arbetat fram.

Enligt Miljöbalken skulle Sverige ha fattat sina beslut om vattenförvaltningen för åren 2015–2021 senast den 22 december 2015. Den 19 november beslutade regeringen att ta upp åtgärdsförslagen till prövning, efter begäran från flera myndigheter och kommuner. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid