Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Regeringen måste agera om direktivet

VA-aktuellt

EU:s nya avloppsdirektiv kan få svåra konsekvenser i Sverige. Det är dyrt och ineffektivt som miljöåtgärd. Som förslaget ser ut idag kan det kraftigt hämma både stad och på landsbygd samt stoppa näringslivsutvecklingen. Det anser såväl SKR som Svenskt Vatten.

EU-kommissionens förslag till reviderat avloppsdirektiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse innehåller krav som inte kan motiveras med miljönytta, det skriver SKR i sitt remissvar till Miljödepartementet. SKR skriver: ”Kommissionens förslag är alltför detaljreglerat och det medför kostnader som inte kan motiveras med miljönytta. Kraven måste tas bort eller arbetas om.”

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid