Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Regeringen måste överpröva vattenmyndigheternas arbete

VA-aktuellt

Brist på statlig finansiering och politisk styrning gör att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har allvarliga brister. Regeringen bör nu överpröva myndigheternas arbete. Det skriver företrädare för SKL, Svenskt Vatten och LRF på SVD Brännpunkt idag.

Det är ordförandena Lena Micko, SKL, Agneta Granberg, Svenskt Vatten och Helena Jonsson, LRF som i en debattartikel skriver att vattenmyndigheternas arbete lider av ett systemfel.

Åtgärdsprogrammen förankras inte politiskt, de tas fram utan dialog med varken ledningen i kommunerna eller med enskilda som ska utföra åtgärderna, de bygger på många faktafel och åtgärderna är ofta kostsamma men ändå ineffektiva. Dessutom saknas det statlig finansiering.”

Branschföreträdarna ger flera exempel på stora problem i de nya förslagen till sexårigt åtgärdsprogram enligt EU:s vattendirektiv, som snart ska beslutas. Ett av problemen är enligt artikeln att ”vattenmyndigheterna ofta underskattar vad åtgärder kostar och att de inte beskriver fördelningseffekter mellan exempelvis stad och land.”

Slutsatsen är att arbetet inför nästa förvaltningscykel behöver göras om:

Regeringen bör överpröva myndigheternas arbete även om det innebär förseningar. Det är bättre att arbetet fördröjs i två år och att vi ägnar fyra år åt rätt åtgärder istället för att ägna sex år åt dyra, felaktiga och ibland enbart administrativa åtgärder.” (EW)

Läs mer:

SVD Brännpunkt

Hur ska vi kunna säkra rent vatten?

Cirkulation 1/15 (för prenumeranter)

Tuffa tag i åtgärdsprogram

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid