Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Flygplatser kopplade till Försvarsmakten har varit källa till PFAS-föroreningar på flera platser i landet. FOTO: Jan Andersson

Regeringen kräver PFAS åtgärder av Försvaret

VA-aktuellt

Regeringen uppmanar Försvarsmakten att ta fram en handlingsplan om vad man ska göra med platser som förorenats av PFAS. ARTIKELN HAR UPPDATERATS 200204 kl 11:47

Försvarsmakten ska presentera en handlingsplan senast 1 juni. Senast den 22 februari 2021 också redovisa både vidtagna och planerade åtgärder vad gäller förorenade områden samt se över hur myndigheten kan öka takten och hitta effektiva metoder för efterbehandling av förorenade områden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid