Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Regeringen inrättar nationellt dricksvattenråd

VA-aktuellt

Livsmedelsverket får i uppdrag att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Det beslutade regeringen under sitt sammanträde den 1 februari. UPPDATERAD 180201 Kl 18:54

Ett brett myndighetssamarbete ska skapa förutsättningar för ett effektivare vattenskydd. Rådets uppgift ska vara att stärka arbetet med att skydda vårt värdefulla vatten, från vattentäkt till vattenkran, och skapa goda förutsättningar för att arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.
– Rent dricksvatten är en grundbult i vårt samhälle och för alla medborgare. Under lång tid har vi i Sverige haft tillgång till bra dricksvatten och många tar nog det för givet men till exempel de senaste två årens vattenbrist visar på att detta inte är en självklarhet, inte ens i vårt land. Därför behövs arbetet med att skydda vårt dricksvatten stärkas och med dricksvattenrådet står vi bättre rustade för framtiden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid