Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Regeringen försämrar biogasens konkurrenskraft

VA-aktuellt

Biogasanvändningen minskade något under 2022. Svenskt Vatten vill nu se ökade investeringar vid reningsverk och att användningen av biogasbilar och biogasbussar värnas.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Under fjolåret steg den svenska biogasproduktionen marginellt med bara 0,6 procent men sammantaget minskade den svenska biogasanvändningen med åtta procent till drygt 4,4 TWh, under 2022 till följd av minskad import. Åndå motsvarar dagens biogasanvändning energianvändningen i 247 000 eluppvärmda villor eller 777 000 dieselbilar. Detta enligt en ny sammanställning från Energigas Sverige.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid