Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Regeringen förändrar dricksvattenlagstiftningen

VA-aktuellt

Den 1 mars överlämnade regeringen förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

– Jag är glad att vi nu tar ytterligare steg för att säkra vårt viktiga dricksvatten. Till exempel kommer klimatförändringarna innebära nya utmaningar i arbetet med dricksvatten. Säkrare rapportering av dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner och mer samarbete mellan kommuner är viktiga steg i att stärka skyddet av vårt dricksvatten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande


I den lagrådsremiss som regeringen beslutat om idag behandlas ett antal ytterligare frågor som rör nödvändiga förändringar i befintlig lagstiftning. Flera av förslagen kommer ursprungligen från Dricksvattenutredningens förslag i slutbetänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32).

Vad gäller ändringarna i livsmedelslagen ställer EU:s dricksvattendirektiv krav på att uppgifter om dricksvattnets kvalitet i medlemsländerna ska offentliggöras och rapporteras till Europeiska kommissionen. Livsmedelsverket sköter inrapporteringen baserat på underlag från kommunerna. Kommunerna rapporterar till Livsmedelsverket på frivillig väg. Regeringen menar att systemet med frivillig rapportering inte har fungerat fullt ut.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid