Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Regeringen bör kompensera kommuner

VA-aktuellt

EU kommer att stämma Sverige för bristande avloppsrening, något som Cirkulation berättat om tidigare. Svenskt Vatten och SKL kräver, tillsammans med flera berörda kommuner att regeringen ersätter de kommunala VA-huvudmännen för merkostnader som de egentligen inte är ansvariga för, oavsett utgång i EU-domstolen

EU-kommissionen hävdar att tio svenska reningsverk inte uppfyller kraven i avloppsdirektivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk. Svenskt Vatten anser också att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet.

– Det här visar hur otroligt viktigt det är att regeringen är engagerad, påläst och aktiv i förhandlingarna om EU-direktiv. Nu är ett stort antal nya vattendirektiv på gång, inklusive ett nytt avloppsdirektiv, och då har man åtminstone vaknat fem i tolv. Agerar vi inte nu, riskerar vi hamna i liknande situationer i framtiden, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen har pressat Sverige under tio års tid med ett ökat engagemang sedan våren 2017. Svenskt Vatten menar att de åtgärder som några kommuner tvingas till inte heller har någon miljönytta. I en skrivelse till miljöminister Isabella Lövin kräver bland annat Svenskt Vattens ordförande Johan Persson att staten ska stå för merkostnaderna. De menar att staten gjort att kommunerna hamnat i det här läget genom svaga EU-förhandlingar under lång tid.

– Formalia, principer och att få rätt verkar viktigare för EU-kommissionen än att skydda miljön. Vi ser fram emot ett nytt avloppsdirektiv med skarpa och relevanta regler, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid