Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Ragn-Sells vill påverka om fosforåtervinning

VA-aktuellt

Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosforn från avloppsslam återförs till åkermarken. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i en motion till årets Klimatriksdag. Dessutom menar Ragn-Sells att det är dags att kliva av avfallstrappan och i stället sätta fokus på hur vi använder resurser i samhället.

– Fosfor är helt avgörande för att vi ska kunna odla mat, men i dag slösar vi bort största delen. Sverige bör inspireras av Tyskland och ställa tydliga krav på att mer fosfor från avloppsslam tas tillvara och gör ny nytta i jordbruket, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen, i ett pressmeddelande.

Klimatriksdag 2018 arrangeras 4-6 maj i Stockholm av partipolitiskt och religiöst obundna Föreningen Klimatriksdagen. Huvudsponsorer är Hyresgästföreningen, Klimataktion och Naturskyddsföreningen.

I Sverige används idag cirka 25 procent av avloppsslammet inom jordbruket. Den övriga andelen används i huvudsak till jordtillverkning och deponitäckning. (SCB 2016).

– Vårt sätt att leva bygger på en ohållbar användning av naturresurser, vilket gör det omöjligt att möta klimatutmaningen. I dag har vi tekniken för att utvinna mer än 90 procent av fosforn ur avloppsslam, samtidigt som giftiga tungmetaller tas bort ur kretsloppet. Men utan politiska beslut blir det ingen förändring, säger Pär Larshans.

I Ragn-Sells-koncernen ingår sedan 2014 Easymining Sweden, ett bolag som utvecklat tekniker för fosforutvinning ur bland annat avloppsslam.

Ragn-Sells lyfter fram exemplet Tyskland som i maj 2017 antog en avloppsslamsförordning som ställer krav på att alla reningsverk större än 50 000 pe ska börja förbereda för fosforåtervinning. Större tyska reningsverk ska återvinna fosfor direkt ur avloppsslammet eller ur slamaska från förbränt slam. För fosfor ur slam blir nivån 50 procent av fosforhalten och ur slamaska 80 procent.

Omställningstiden föreslås bli tolv år för anläggningar större än 100 000 pe och 15 år för anläggningar mellan 50 000 och 100 000 pe. Reningsverk för motsvarande maximalt 50 000 pe ska även fortsättningsvis kunna använda kommunalt avloppsslam direkt i jordbruket efter hygienisering.

I sin motion till Klimatriksdagen 2018 föreslår Ragn-Sells också att den så kallade avfallstrappan ska kompletteras med styrande principer för synen på avfall och återvinning. Avfallstrappans syfte är framför allt att minska mängden avfall som genereras i samhället. Det räcker inte om vi ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, argumenterar Ragn-Sells, som vill att den kompletteras med en princip som syftar till minskat resursuttag.

Klimatriksdagens idé är att välja ut de bästa förslagen som lämnats in och sedan överlämna dem till representanter för Sveriges riksdag och även driva frågorna i en kampanj inför det svenska valet 2018. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid