Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Rättegången Uppsala Vatten mot Försvaret inleds

VA-aktuellt

Tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012.

– Uppsala Vattens överordnade mål är att Försvarsmakten vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sin förorening av vårt gemensamma vatten. Som det är nu får Uppsalaborna betala för Försvarsmaktens förorening och det tycker inte vi är rätt, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.
I juni 2019 skickade Uppsala Vatten in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och stämde Försvarsmakten på 252 miljoner kronor. Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på cirka fyra miljoner kronor varje år framöver. Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid