Annons Kamstrup 2024

FOTO: Europeiska unionens domstol

Rättegången om avloppsrening på gång

VA-aktuellt

Tio kommuner måste nu lämna in underlag inför EU:s process mot Sverige i EU-domstolen, när det gäller bristande avloppsrening.

Sent i juli 2019 beslutade EU-kommissionen att stämma Sverige inför EU-domstolen. Komissionen hade då länge kritiserat Sverige för att inte leva upp till EU:s avloppsdirektiv. ”Även om det har varit en utveckling mot en fullbordan så misslyckas Sverige fortfarande med att möta sina åtaganden i förhållande till EU:s lagar”, skrev EU-kommissionen i ett tillkännagivande då.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid