Annons Kamstrup 2024

FOTO: pixhill.com

Räddningstjänsten ansvarig för PFAS-förorening

VA-aktuellt

Räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid ett släckningsarbete i Hamre utanför Hudiksvall 2015. Domen från Mark- och miljödomstolen i Östersund står fast efter att Mark- och miljöverdomstolen avvisat Hudiksvalls kommuns överklagande.

Räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid ett släckningsarbete i Hamre utanför Hudiksvall 2015. Mark- och miljödomstolen beslutade i september att räddningstjänsten ska stå för saneringsarbetet. Hudiksvalls kommun överklagade domen men överklagan har ogillats av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt då det inte är kommunen utan Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd som är part i målet.

Den som har ålagts ansvar i det aktuella målet är Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd, så som ansvarig för räddningstjänsten i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Mark- och miljödomstolens avgörande har därmed gått nämnden emot. Klagande i målet är dock inte nämnden utan Kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun (kommunen).

Mark- och miljööverdomstolen menar att det tidigare beslutet inte gått kommunen emot, i rollen som tillsynsmyndighet. Beslutet i mark- och miljööverdomstolen kan inte överklagas. Hudiksvalls kommunchef menar ändå att kommunen återigen ska undersöka möjligheten att lyfta målet igen då han menar att Mark- och miljööverdomstolen har fel.

– De hävdar att det är fel instans som har överklagat och vi menar att de har missuppfattat det. Det är kommunen som har överklagat, inte kommunstyrelsen, säger Bengt Friberg, i en kommentar till SVT Gävleborg. Friberg menar att det är viktigt att få en ordentlig prejudikatsgrundande dom. Hudiksvalls kommun kommer enligt SVT att anlita processjurister för att få till en omprövning i den högsta instansens beslut.

Domen den 16 oktober betyder ändå att det tidigare beslutet från Mark- och miljödomstolen tills vidare står fast; det är räddningstjänsten i Norra Hälsingland som har ansvaret för PFAS-föroreningen av grundvatten och enskilda vattenbrunnar vid Hamre utanför Hudiksvall som uppstod efter släckningen av en villabrand i januari 2015.

Redan vid länsstyrelsens beslut i frågan konstaterades att räddningstjänstens åtgärder vid släckinsatsen medförde att högfluorerade ämnen hamnat i marken och sedan förorenat de boendes dricksvattenbrunnar. I den mest förorenade brunnen var nivån 1 400 ng/l i medeltal.

Länsstyrelsen vägde i sitt beslut in lagen om skydd mot olyckor (LSO) mot miljöbalken. Länsstyrelsens beslut blev att jämka räddningstjänstens ansvar till hälften, något som Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt ogillade.

Domen bedöms beröra räddningstjänsten över hela landet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid