Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Räddningsplan för danskt dricksvatten

VA-aktuellt

I Danmark är cirka 58 procent av dricksvattenbrunnarna förorenade av bekämpningsmedelsrester. Den danska vattensektorn kräver att regering och riksdag snabbt får en räddningsplan för det danska dricksvattnet på plats.

I en gemensam skrivelse till regeringen och Folketingets partier kräver den samlade danska vattensektorn med branschorganisationerna Danva och Danske Vandværker samt Danmarks Naturfredsforening att skyddsområden i form strategiska grundvattensparker ska anläggas runt städer.
– Rent dricksvatten från vattenkranen har i generationer varit en självklarhet. Så ska det också fortsätta vara i kommande släktled. Men situationen är nu så förvärrad att det kräver ytterligare politiska ingripanden för att öka skyddet mot ämnen som kan hota grundvattnet genom att tränga ned genom jordlagren och ytterst påverka dricksvattnet, säger Carl-Emil Larsen, direktör för Danva, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid