Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Proposition om vattentjänster kommer

VA-aktuellt

Den 7 april ska riksdagen behandla regeringens proposition Vägar till hållbara vattentjänster.

Det är utredningen Vägar till hållbara vattentjänster som lämnades till regeringen i slutet av maj 2018, som nu ska utmynna i en proposition från regeringen till riksdagen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid