Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Proposition om vattentjänster försenad

VA-aktuellt

Propositionen om vägar till hållbara vattentjänster, som skulle ha lämnats till riksdagen i morgon, den 2 mars, är fördröjd.

Utredningen Vägar till hållbara vattentjänster som lämnades till regeringen i slutet av maj 2018, ska utmynna i en proposition från regeringen till riksdagen. Propositionen väntades komma den 2 mars 2021 men har nu blivit försenad. Enligt uppgifter till Cirkulation handlar det bland annat om synpunkter från riksdagen på antalet propositioner som förväntas från regeringen under innevarande period.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid