Annons Kamstrup 2024

FOTO: Jan Andersson

Produktansvarslagen omfattar leverans av vatten

VA-aktuellt

Högsta domstolen har beslutat att produktansvarslagen ska tillämpas i PFAS-målet i Kallinge, Ronneby kommun. Det innebär att de drabbade VA-abonnenterna kan driva en skadeståndsprocess i Blekinge läns tingsrätt.

UPPDATERAD 180614 Kl 09:22 Högsta domstolen har prövat frågan om huruvida det är produktansvarslagen (PAL) eller lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som ska användas när ett eventuellt skadeståndsansvar för PFAS-problemen i Kallinge, Ronneby kommun, ska slås fast. Blekinge tingsrätt hade skickat ärendet vidare för att Högsta domstolen skulle avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas.

”Högsta domstolen har kommit fram till att det kommunala bolagets leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster även omfattas av skadeståndsbestämmelserna i produktansvarslagen. Det innebär att tingsrätten nu ska pröva målet i sak och därmed frågan om det kommunala bolaget är skadeståndsansvarigt enligt produktansvarslagen”, meddelar Högsta Domstolen.

– Detta utfall är mycket allvarligt och får långtgående konsekvenser för alla kommunala vattenproducenter. Det skapar en osäkerhet eftersom PAL och LAV innehåller olika skadeståndsregler. Dessutom medför det ökade kostnader och ansvar för de som levererar dricksvatten, vilket i sin tur leder till höjda VA-taxor. De som drabbats av PFAS i sitt kommunala dricksvatten får således själva vara med att betala genom höjda vattenavgifter, säger Clara Lidberg, jurist hos Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande. 

Det är PFAS-föreningen med drabbade Kallingebor som stämt kommunala Ronneby Miljö och teknik AB. När nu produktansvarslagen gäller förväntas ett eventuellt skadestånd bli betydligt högre.

Högsta domstolens beslut kommer att bli vägledande för hur liknande fall ska bedömas rättsligt i framtiden.

Den ideella PFAS-föreningen i Kallinge krävde sommaren 2016 skadestånd efter höga halter av PFAS uppmätts i blodet hos dem som fått dricksvatten från vattenverket i Kallinge.

Det var under mitten av december 2013 som det kommunala bolaget Ronneby Miljö och teknik AB tog beslutet att stänga vattenverket i Brantafors, Kallinge, efter länsstyrelsens upptäckt av kraftigt förhöjda halter perflourerade alkylsubstanser, PFAS, inom grundvattentäkten samt vattenverkets analys av PFAS i utgående dricksvatten. Föroreningen kommer ursprungligen från försvarets verksamhet vid flygflottiljen F 17.

När föroreningen av dricksvattnet i Kallinge/ Ronneby blivit känd påbörjade Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, en kartläggning över i vilken omfattning personer inom Brantafors distributionsområde har påverkats efter att ha druckit det förorenade vattnet.

Det visade sig att såväl barn som vuxna har förhöjda halter PFAS jämfört med kontrollgrupp. Livsmedelsverkets bedömning var då, och är fortfarande, att halterna PFAS inte innebär risk för akuta hälsoeffekter på individnivå. Det kan dock inte uteslutas att det på befolkningsnivå kan ge mätbara långsiktiga effekter. 

Drabbade medborgare, varav många druckit förorenat vatten under två decennier, har bildat PFAS-föreningen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid