Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Processbaserat stöd för utsläppsminskningar inom VA

Branschnytt

Norconsult Sverige meddelar att de tillsammans med ett antal andra aktörer tar fram ett processbaserat stöd för hur klimautsläpp ska kunna minimeras till så stor nytta som möjligt för VA-organisationer. 

Text/Redaktionen Cirkulation

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid, konstaterar Norconsult i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid