Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Problematiskt med höga flöden

VA-aktuellt

Tekniska förvaltningen i Värnamo har bråda dagar för att hålla undan de stigande vattennivåerna i Lagan. Kulmen förväntas komma torsdag-fredag.

Personal från tekniska förvaltningen i Värnamo arbetar för närvarande med att pumpa dagvattenledningarna på två punkter i centrala Värnamo. Fler pumpar kommer att sättas igång för att försöka förhindra att vatten trycks upp i fastigheter. Samtidigt byggs barriärer och vallar vid samhällsviktiga funktioner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid