Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Problem med vattenrykten

VA-aktuellt

Kristianstads kommun går nu ut med extra information om vattnet i Everödstrakten efter att spekulationer om vattensituationen tagit fart, inte minst genom tidningsrubriker.

Kommunen är tydlig med att sedan de första proverna togs har orsaken till problemet åtgärdats och mängden bakterier minskat drastiskt men fortfarande råder kokningsrekommendationen. UV-reningen är i drift på Everöds vattenverk sedan ett antal veckor tillbaka, i ledningsnätet finns fortfarande bakterier, men halterna har minskat betydligt. 

– Det florerar många rykten om vattensituationen i Everöd och vi går nu därför ut med förtydligande, säger Inger Hansson, avdelningschef för VA-avdelningen, Kristianstads kommun.

Det rör sig heller inte om någon avstängning av vattnet utan enbart en rekommendation om kokning när det ska användas till dryck och mat.

Det har förekommit livliga spekulationer det senaste dygnet om hur lång tid det kan ta innan kokningsrekommendationen kan tas bort. Kommunen påpekar att det idag inte finns någon prognos om när kokningsrekommendationen kan hävas. Kommunen har däremot  redovisat statistik från liknande händelser i andra kommuner.

– Kraven på kommunalt dricksvatten är mycket höga i Sverige, vilket är bra. Många undviker att duscha i vattnet, men jämfört med vattenkvaliteten i vissa länder utomlands eller strandbad här i landet så är områdets vattenkvalitet nu högre, säger Inger Hansson, avdelningschef för VA-avdelningen i Kristianstads kommun, i ett uttalande.

Det har också rests frågor från allmänheten om varför inte vattnet kloreras hårdare. Kommunen har valt bort klorering av vattnet efter samråd med externa experter. Anledningen är att föroreningen består av många delar. Klor hjälper exempelvis inte mot virus, som konstaterats i dricksvattnet och det försvårar även felsökning i ledningsnätet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid