Annons Kamstrup 2024

Primärslam blir värdefulla produkter

Internationell VA-utveckling

En pilotanläggning har uppförts i Tyskland för att under 2023 och 2024 bland annat undersöka möjligheten att erhålla bioplast genom hydrolys av primärslam och efterföljande fermentering. Hydrolysatet kan även utnyttjas för att producera vätgas genom mikrobiell elektrolys, eventuellt utan någon tillförsel av extern energi.

Text/Hans Holmström

I en pilotanläggning undersöks för närvarande hur primärslam ska kunna användas i betydligt högre omfattning än för enbart metanproduktion. Försöksanläggningen har fått beteckningen KoalAplan, som översatt till svenska blir ”Kommunalt avloppsslam som källa för ammoniumkväve, vätgas och bioplast”. Resultaten förväntas bli färdiga för redovisning i slutet av 2024. Potentiella produkter som kan erhållas vid rening av avloppsvatten redovisas nedan.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid