Annons Kamstrup 2024

FOTO: Hotell Södra Berget

Politisk diskussion om vatten behövs

VA-aktuellt

Det behövs mer politisk diskussion om vattenfrågorna. Den uppmaningen kom från dricksvattenutredaren Gunnar Holmgren under Vattenstämman som pågår i Sundsvall.

Vattenstämman inleddes igår, tisdag, på Södra Berget i Sundsvall. Gunnar Holmgren som leder den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning”, var en av talarna. Han gav en lägesrapport om utredningen, som presenterar ett delbetänkande den 1 juni. I en paneldebatt påpekade han att den politiska diskussionen om vattenfrågorna behöver bli mer livaktig, inte minst för att vattenförekomster och vattentäkter behöver bättre skydd.  

Under sen eftermiddag hölls också Svenskt Vattens föreningsstämma. Göteborgspolitikern Agneta Granberg (M) omvaldes som ordförande och Ulf Thysell, VD NSVA, valdes till vice ordförande.

Nya i styrelsen blev helt enligt valberedningens förslag Johan Persson (S), Kalmar, Mats Lindqvist (MP), Stockholm och Johanna Blomberg, VA-chef, Haninge kommun.

Miljöpartiets representant i styrelsen, Mats Lindqvist, kommenterade nöjt valet via Facebook:

”Har just blivit invald i Svenskt Vattens styrelse, branschorganet för alla vatten och avloppsverksamheter i landet. Så vitt jag vet är jag den förste miljöpartisten som blivit invald där.”

Frågan om valberedning för nästa mandatperiod blev en fråga för omröstning men även där var det de tidigare nominerade som blev valda, med Lars-Erik Salminen (M) som sammankallande.

På stämman beslutades även om en höjning av avgifterna till Svenskt Vatten, som är tänkt att fortsätta öka stegvis fram till 2019. Höjningen medger bland annat en fortsatt kommunikationssatsning. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid