Annons Kamstrup 2024

Lidköpings VA-chef Pernilla Bratt vid kommunens nuvarande reningsverk. FOTO: Tomas Carlsson

Plats för Lidköpings nya reningsverk snart klart

VA-aktuellt

Nu går utredningen om var ett nytt reningsverk i Lidköpings kommun ska ligga in i sitt slutskede. Verket ska vara i drift inom fem år.

– I början av april kommer vi att presentera det förslag som arbetsgruppen tillsammans med en konsult från Sweco har kommit fram till, berättar Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ta fram samtliga möjliga platser i kommunen där ett nytt reningsverk skulle kunna byggas.
– En första utgångspunkt är att det ska finnas en tillräckligt stor yta att bygga på, i det här fallet fyra hektar, berättar Pernilla Bratt. Sedan tittar vi på olika parametrar, till exempel att verket ska vara minst 500 meter från närmaste bostad.

– Vi tar också hänsyn till topografi, avstånd till recipient, kultur- och turistvärden, fornminnen och naturligtvis markfrågor, säger Pernilla Bratt.

Ett stort antal ytor i kommunen har granskats.
– Det är viktigt att göra en grundlig utredning som är helt igenom transparent, säger Pernilla Bratt. Det här är ett mycket långsiktigt beslut. Ett nytt reningsverk ska vara i drift mellan 50 och 80 år, och då gäller det att tänka på alla eventualiteter redan nu, och framför allt skapa möjlighet till framtida utveckling.

När lokaliseringsutredningen väl är slutförd, så kommer en förstudie att göras om vilken typ av reningsverk som ska byggas.
– Just nu håller vi på att upphandla en konsult som ska göra en förstudie och presentera tre olika koncept för oss med en grov kostnadskalkyl för varje, berättar Pernilla Bratt.


– Vi kommer alltså inte att låsa oss för vilken lösning det blir redan nu, utan vi vill att konsulten ska tänka kreativt och nytt. Det finns ny teknik, och vi ska naturligtvis välja det som är bäst för lidköpingsborna på lång sikt.

Senast år 2021 är det tänkt att ett nytt reningsverk ska tas i drift. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid