Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Placering för Lidköpings nya reningsverk klar

VA-aktuellt

Linköpings nya reningsverk bör placeras vid Kartåsen och Ekestubben. Det förslaget presenterade VA-chef Pernilla Bratt torsdagen 14 april.

Lidköpings reningsverk är i behov av renovering samtidigt som det gamla reningsverket hindrar stadsutvecklingen mot Vänern. Det gör att ett nytt centralt reningsverk planeras.

Tjänstemän på Lidköpings kommun har i samarbete med Sweco Environment AB genomfört en lokaliseringsutredning. Enligt utredningen är området vid Kartåsen och Ekestubben öster om stadskärnan den lämpligaste platsen för ett nytt reningsverk. Vid Kartåsen finns idag även kommunens återvinningscentral.

Enligt utredningen finns inga bostäder närmare än 500 meter vid platsen och det finns inte heller några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undan­skymd plats.

Det är acceptabla avstånd till befintligt reningsverk och till recipienten, en vik i Vänern. Andra fördelar är att marken ägs av Lidköpings kommun och att det inte finns några planer på be­byggelse i området, då platsen ligger nära Hovby flygplats och den kommande sträckning­en för väg 44. Dessutom planeras det för en ny större mottagningsstation för eldistribution i området vilket gör att det går att samordna vägar och annan infrastruktur till området.

Utredningen har analyserat 50 ytor i Lidköpingsområdet. Teknisk Servicenämnd väntas fatta beslut den 12 maj om att ge Samhällsbyggnads­nämnden i uppdrag att starta en detaljplaneprocess. Investerings- och lokaliseringsbeslut förväntas av kommunfullmäktige under hösten.

Reningsverket ska vara i drift inom fem år enligt planerna. 

Mer om Lidköpings nya reningsverk i Cirkulation 4/16. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation


Ur senaste Cirkulation:

Rekordhöga blyhalter i brunnsvatten

Tunneln gör kloak till oas

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid