Annons Kamstrup 2024

FOTO: Aqua-Q

Pilot för tekniskt vatten i Arboga

VA-aktuellt

Arboga kommun genomför ett pilotprojekt där ny teknik används för att rena avloppsvatten. Syftet är att skapa ett system där reningsverket ska kunna leverera tekniskt vatten för till exempel bevattning.

Den teknik som ska provas i Arboga reningsverk har tagits fram av det svenska företaget Aqua-Q.

– Inom en snar framtid kommer det sannolikt vara lagkrav på att vi måste rena läkemedelsrester. Det speciella med den här reningsmetoden är att de med hjälp av en detektor mäter koncentrationen av vissa föroreningar i vattnet. De behöver därmed bara köra reningsprocessen vid behov och sparar energi, säger Ulf Zackrisson, VA-chef i Arboga kommun, i ett pressmeddelande.

Aqua-Q har uppmärksammats internationellt för två tekniker som företaget tagit fram, delvis med hjälp av EU-medel. Dels Aquatrack och dels Aqua-Reuse. Aquatrack är ett snabbvarningssystem med realtidsmätning av mikroföroreningar tillsammans med dynamisk provtagning vid förorening. Aqua-Reuse är ett system med riktad ozonering för renat avlopps- eller dricksvatten.

Målet med den nya tekniken som ska testas i Arboga är att avloppsvatten på sikt, efter rening, ska kunna användas för ändamål som bevattning och för att fylla grundvattenmagasin. Arboga kommun tillhandahåller plats för testutrustning på reningsverket samt renat avloppsvatten för företaget att utföra sina tester på.

 – Detta är en unik möjlighet för oss som liten kommun. Genom testerna får vi möjlighet att vara med i ett viktigt arbete där vi kommer att få ta del av provresultaten, säger Ulf.

 Testerna vid Arboga reningsverk kommer att pågå under ett år. Projektet stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid