Annons Kamstrup 2024

Christian Wiklund. FOTO: Roslagsvatten

Pilot för slamfritt reningsverk

VA-aktuellt

Kommunägda Roslagssvatten startar tester i pilotskala för att testa ny teknik där slam omvandlas till biokol. Tekniken kommer från C-Green Technology. Även IVL Svenska Mijöinstitutet finns med i samarbetet för att i förlängningen skapa ett slamfritt reningsverk.

Genom att integrera C-Greens miljöteknik är målet att slam helt ska undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Roslagsvatten ska ha ett nytt reningsverk för Österåker/Vaxholm på plats 2026.
 
Processen kallas Oxypower HTC, är utvecklad i Sverige och omvandlar reningsverksslam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt.
 
– C-Greens teknik för slamhantering är helt i linje med vår vision om att integrera hållbara lösningar i våra tjänster. I kombination med IVL:s forskning och kompetens kommer vi att kunna bidra till ovärderliga framsteg i utvecklingen av avloppsreningen världen över. Det är jag och mina medarbetare mycket stolta över, säger Christian Wiklund, vd på Roslagsvatten, i ett pressmeddelande.
 
Det biokol som produceras kan användas som till exempel jordförbättringsmedel eller biobränsle. Enligt företaget försvinner slamlukten och  lastbilstransporter till och från reningsverket ska minska med 75 procent. Båda punkterna är viktiga på Margretelund som ligger ovanligt trångt bland villorna i Åkersberga. Det finns också stor potential för en minskad avgång av växthusgaser jämfört med dagens slamlagring. Utsläppen förväntas minska med cirka 80 procent jämfört med dagens slamhantering.
 
– Samarbetet med Roslagsvatten och IVL är ett stort kliv för att ytterligare kretsloppsanpassa reningsverkens slamhantering, särskilt med tanke på den minskade klimatpåverkan. Varje ton slam kan orsaka utsläpp på 200 kg växthusgaser eller mer. Med vår process slipper man slammet helt och i stället fångas kolet i en helt ny och användbar produkt, säger Erik Odén, vd på C-Green.
 
Samarbetsprojektet inleds med tester i pilotskala där C-Greens processvatten renas tillsammans med vatten från slamavvattning. Denna kombination förväntas ge en kraftfull reduktion av kväve. HTC-biokolets potential som jordförbättringsmedel ska också utvärderas i praktiska försök. Projektets slutmål är att bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik för slam från massabruk i en storskalig anläggning hos Stora Enso i Finland. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid