Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Pharem: Pcure-studien innehåller allvarliga fel

VA-aktuellt

Studien som Akademiska sjukhuset i Uppsala låtit göra av toalettblocket Pcure för läkemedelreduktion kritiseras nu. Pharem Biotech menar att studien inte är korrekt utförd.

Det gäller toalettblocken för läkemedelsrening där specialdesignade enzymer är tänkta att reagera med och bryta ned läkemedelsrester i urin och avföring. I den publicerade studien skriver artikelförfattarna att de inte kan se någon signifikant skillnad för något av de analyserade ämnena, i en jämförelse när Pcure var installerat. Samtidigt medger de att en liten effekt av Pcure inte går att utesluta men att den är så liten att den inte har tillräcklig effekt för att vara biologiskt meningsfull i en sjukhusmiljö. 

– Jag är framför allt förvånad över hur Akademiska sjukhusets studie lyckades ta sig hela vägen in i en vetenskaplig tidskrift. Den innehåller en rad allvarliga fel. Slutsatsen i studien är ju att toaletterna som hade Pcure installerade presterade något bättre än toaletterna utan. Men att den nedbrytande effekten inte var tillräckligt signifikant, säger Martin Ryen, grundare av Pharem Biotech i en kommentar till Cirkulation.

I studien köpte artikelförfattarna in 2 088 Pcure Hospital block. De använde sedan 261 toaletter kopplade till samma avloppsbrunn. I brunnen placerades en provtagare som tog vattenprover enligt ett schema anpassat till förväntat flöde. Studien gjordes under 16 veckor där toaletterna omväxlande försågs med Pcure-block under 2-veckorsperioder enligt ett slumpartat schema. Under testperioderna byttes blocken ut varje vecka.

– Studien har även valt att endast undersöka den initiala perioden av produktens livslängd, en fas där skyddsfilmer och uppluckringseffekter ger ett kraftigt minskat resultat. Det är allvarligt nog. Men ännu mer bekymmersamt är att Pcure aldrig hävdat effekt på alla de 102 läkemedelssubstanser som undersökts. Tvärtom är produkten specifikt utvecklad för att ta hand om de allvarligaste läkemedelsrester som följer med ut i miljön genom avloppsvattnet. Här har den nationella läkemedelsstrategin listat 21 ämnen som vi fokuserar utvecklingen på. Produktens syfte är att erbjuda en lösning för att bryta ner de mest problematiska läkemedelsresterna och är riktad mot de aktörer där installation av reningsverk är ej möjligt eller för kostsamt. När det kommer till tekniker för nivån av reningsverk arbetar Pharem med ett EU-stött projekt med en helt annan typ av lösning, fortsätter Martin Ryen.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid