Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Pixhill.com / Teuvo Salmenjoki

PFOS-riktvärden ska underlätta riskbedömning

VA-aktuellt

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten. Övriga högfluorerade ämnen (PFAS) får dock inga riktvärden, dataunderlag saknas.

Som ett led i att hindra spridningen av högfluoerade ämnen, PFAS, i mark och grundvatten har SGI haft uppdraget att bedöma riskerna för människa och miljö i och omkring områden där dessa ämnen förekommer.

– De riktvärden vi föreslår är ett viktigt stöd i länsstyrelsernas, kommunernas och andra intressenters arbete med att bedöma riskerna som PFAS-förorenade områden kan utgöra. Våra resultat kan dessutom användas för åtgärdsbedömningar och i tillsynsmyndigheternas prioriteringar mellan olika förorenade objekt, säger Michael Pettersson, miljökemist och ansvarig för utredningen, i ett pressmeddelande.

SGI har inom ramen för regeringsuppdraget tagit fram förslag på riktvärden för föreningen PFOS, som i dag bedöms vara den farligaste ur hälsosynpunkt. Anledningen till att inte riktvärden för fler ämnen tagits fram inom uppdraget, är främst att det saknas dataunderlag för de flesta andra högfluorerade ämnen. SGI föreslår en metodik för att riskbedöma förekomsten av andra PFAS-föreningar än PFOS.

– Det finns ett stort behov av preliminära riktvärden för fler PFAS-föreningar, men först behöver vi mer kunskap. Med riktade insatser borde det vara möjligt att fylla kunskapsluckorna och utarbeta fler riktvärden under de kommande åren. I nuläget ser vi ändå anledning till försiktighet och sätter riktvärden utifrån perspektivet att minska riskerna för människa och miljö, säger Michael Pettersson. .

Riktvärdet för grundvatten är 0,045 µg PFOS/l och styrs av skyddet av grundvatten som en naturresurs.

Läs mer:

Preliminära riktvärden för högfluoerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid