Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kan kräva långa handläggningstider. FOTO: Ron Pyke

PFAS, vattenbrist och skyddsområden

VA-aktuellt

PFAS, vattenskyddsområden, vattenbrist och läkemedelsrester. Cirkulation har bevakat frågorna under lång tid. Vi öppnar nu fem reportage från det senaste halvåret där vi gått på djupet med de frågor som kommit upp i dagspressen under den sista helgen i mars.

Cirkulation har bevakat vattenfrågor i över 25 år. Som facktidskrift så ligger vi ofta flera år före i rapporteringen, när dagspressen börjar skriva om våra ämnen så kan vi ha skrivit om frågorna under lång tid.

Under de sista dagarna i mars och början av april har såväl vattenbrist som föroreningsrisker hamnat i mediafokus. Många av reportagen är bra och det är mycket välkommet att vattenfrågorna hamnar högt på dagordningen.

Vi bidrar här med att öppna några av de större reportage som vi gjort under de senaste halvåret, som fördjupar de senaste dagarnas mediarapportering. Reportagen är normalt bara åtkomliga för våra betalande prenumeranter.

Skyddet av vattentäkter tar ofta tid

Långa handläggningstider är vanliga när länsstyrelserna ska fatta beslut om vattenskyddsområden. I processerna tas många olika hänsyn som i slutänden blir tidsödande, trots stort ­engagemang och enighet i att skyddet av vattentäkter är viktigt.

Cirkulation 1/2019

Vattenskyddsområden kan bli dyrare

Eskilstuna kommun tvingas betala över 48 miljoner kronor till Rossviks Säteri efter att ett vattenskyddsområde införts. I föreskrifterna för vattenskyddsområdet finns beslut om förbud för potatisodling med användning av växtskyddsmedel. ­Mark- och Miljööverdomstolen tillerkände markägaren ersättning för förlorade intäkter. Nu riskerar framtida kostnader för samhällets skydd av råvattentillgångar att öka.

Cirkulation 2/2019

PFAS en miljöbomb

Runt millennieskiftet exploderade en av tidernas största miljögiftsskandaler i USA. Den stora och långvariga användningen av PFAS har förgiftat människor, mark och vatten över hela världen. Cirkulation ger en överblick av dagsläget, och tittar närmare på uppströmsarbete och nya reningsmetoder.

Cirkulation 6/2018

Läkemedelsreningen utvecklas

Det som gör läkemedel bra och effektiva är också det som gör att de går rakt igenom kroppen och oftast också rakt igenom det efterföljande reningsverket. Röster höjs för krav på läkemedelsrening i takt med att rapporterna om skadeverkningar i ­naturen dyker upp. Forskarna kämpar om tid och pengar att förfina reningstekniken samtidigt som utsläppen stadigt ökar.

Cirkulation 8/2018

Klimatet påverkar dricksvattnet på många sätt

Klimatförändringarna påverka dricksvattenförsörjningen i Sverige på flera sätt. Torka, vattenbrist respektive oväder och översvämningar är uppenbart men det gäller även kvalitetsfrågor. Nu kommer Livsmedelsverkets nya handbok som ska stödja kommuner och dricksvattenproducenter.

Cirkulation.se 14 februari 2019

I Cirkulation 3/19, den 17 april kommer bland annat reportage om de stora projekten som görs för att möta vattenbrist i Halmstad. Abonnemang, klicka här!

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid