Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dan Berggren Kleja. FOTO: SGI

PFAS sprids lätt i sandig jord

VA-aktuellt

Det är större risk för spridning av PFAS i sandig jord, vilket gör grundvattenzoner extra känsliga. Det konstaterar forskare vid SLU och SGI.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens geotekniska institut har undersökt hur sex ämnen av PFAS binds till olika typer av svenska jordar och vad i marken som styr inbindningen. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Chemosphere.
– Rent generellt kan man säga att en ”riskjord” för spridning av PFAS är en sandig jord med lågt innehåll av organiskt kol och ett högt pH. Det betyder att de förhållanden som normalt råder i grundvattenzonen är speciellt ogynnsamma för fastläggning av PFAS, säger Dan Berggren Kleja, forskare i miljökemi vid Statens geotekniska institut, SGI, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid